Rruga e suksesit niset në PBC Academy!

Akademia e Revolucionit Digjital përveç edukimit profesional ofron edhe trajnime të veçanta.

Trajnimet

Web development

45 orë

Granit Sadiku

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit duke përdorur gjuhë...

Shiko më shumë  
Python

45 orë

Kastriot Fetahaj

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Python.

Shiko më shumë  
JAVA

45 orë

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Java.

Shiko më shumë  
Social Media
Management

45 orë

Armend Susuri

Trajnimi ka për fokus krijimin e shkathtësive moderne dhe inovative të marketingut, përmes përdorimit të mediave sociale.

Shiko më shumë  

Trajnimet

Web development

45 orë

Granit Sadiku

Ky trajnim do të ofrojë mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e teknikave të zhvillimit të webit duke përdorur gjuhë...

Shiko më shumë   Rezervo
Python

45 orë

Kastriot Fetahaj

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Python.

Shiko më shumë  Rezervo
JAVA

45 orë

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Java

Shiko më shumë   Rezervo
Social Media
Management

45 orë

Armend Susuri

Trajnimi ka për fokus krijimin e shkathtësive moderne dhe inovative të marketingut, përmes përdorimit

Shiko më shumë   Rezervo
Mobile app development

45 orë

Ylli Çarkaxhiu

Ky trajnim do t’ju mundësojë eksplorimin e pajisjeve mobile, bazuar në Android dhe iOS...

Shiko më shumë  Rezervo
Internet of Things

45 orë

Xhevahir Bajrami

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për pajisje dhe programimin e këtyre pajisjeve që...

Shiko më shumë  Rezervo
Siguria kibernetike

45 orë

Granit Beka

Qëllimi i këtij trajnimi është të inkurajojë studentët të kuptojnë çështjet e sigurisë së TI-së, të iden...

Shiko më shumë   Rezervo
Project Management

45 orë

Mentor Rexhepi

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për qëllimin e projekteve të ndryshme dhe...

Shiko më shumë   Rezervo
Më shumë
Quality Assurance
Engineer

45 orë

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për teknikat themelore të sigurimit të cilësisë...

Shiko më shumë   Rezervo
Rrjetat Kompjuterike

45 orë

Blerim Rexha

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe...

Shiko më shumë   Rezervo
.NET Core
Programming

45 orë

Ky trajnim ju mëson gjithçka që ju nevojitet për të zhvilluar aplikacione C# të shkruara mirë, të lexueshme...

Shiko më shumë   Rezervo
Siguria e Aplikacioneve
Softuerike

45 orë

Blerim Rexha

Qëllimi i këtij trajnimi është të paraqesë e një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të...

Shiko më shumë   Rezervo
Business Ethics

45 orë

Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke...

Shiko më shumë   Rezervo
Programimi i Orientuar
në Objekte

45 orë

Granit Sadiku

Qëllimi i trajnimit është që studentët të aftësohen të kuptojnë konceptet themelore të programimit...

Shiko më shumë   Rezervo
LITTLE BITS

12 orë

Granit Sadiku

Trajnimi në “LittleBits” është një trajnim i cili krijon një pasqyrë dhe një tërheqje për studentët...

Shiko më shumë   Rezervo
SQL Database

45 orë

Trajnimi 20-761 përqendrohet në T-SQL Querying dhe konstruktet e programimit...

Shiko më shumë   Rezervo
Bazat e Intelegjencës
Artificale

45 orë

Rina Krasniqi

Qëllimi i këtij trajnimi është furnizimi i studentëve me koncepte bazike nga lëmia e inteligjencës artificiale.

Shiko më shumë   Rezervo
Inxhinieria Softuerike

45 orë

Blerim Rexha

Qëllimi i trajnimit “Inxhinieria Softuerike” është të paraqesë një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet

Shiko më shumë   Rezervo
Algoritmet dhe Strukturat
e të Dhënave

45 orë

Rina Krasniqi

Qëllimi i këtij trajnimi është që t’ju pajisë me njohuritë themelore mbi analizën e algoritmeve të ndryshme...

Shiko më shumë   Rezervo
Menaxhimi i Burimeve
Njerëzore

45 orë

Trajnimi fokusohet në ofrimin e informatave të avancuara, që mundësojnë të kuptuarit e rëndësisë

Shiko më shumë   Rezervo
UX & UI

45 orë

Rina Krasniqi

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe...

Shiko më shumë   Rezervo
Dizajnimi dhe
Zhvillimi i Databazave

45 orë

Ky trajnim ofron një hyrje në dizajnimin dhe zhvillimin e bazës së të dhënave. Përmes tij ju do të...

Shiko më shumë   Rezervo
Mobile app development

45 orë

Ylli Çarkaxhiu

Ky trajnim do t’ju mundësojë eksplorimin e pajisjeve mobile, bazuar në Android dhe iOS, duke shfrytëzuar teknikat e...

Shiko më shumë  
Internet of Things

45 orë

Xhevahir Bajrami

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për pajisje dhe programimin e këtyre pajisjeve që të kryejnë funksione nëpërmjet...

Shiko më shumë  
Siguria kibernetike

45 orë

Granit Beka

Qëllimi i këtij trajnimi është të inkurajojë studentët të kuptojnë çështjet e sigurisë së TI-së,të identifikojnë rreziqet e sigurisë...

Shiko më shumë  
Project Management

45 orë

Mentor Rexhepi

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për qëllimin e projekteve të ndryshme dhe menaxhimin e ndryshimeve që...

Shiko më shumë  
Më shumë
Quality Assurance
Engineer

45 orë

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për teknikat themelore të sigurimit të cilësisë për projekte nga fusha e inxhinierisë...

Shiko më shumë  
Rrjetat Kompjuterike

45 orë

Blerim Rexha

Ky trajnim do të njoftojë studentët me rrjetat kompjuterike. Trajnimi do të fillojë me kuptimin e koncepteve, aplikacioneve për rrjeta, dhe...

Shiko më shumë  
.NET Core
Programming

45 orë

Ky trajnim ju mëson gjithçka që ju nevojitet për të zhvilluar aplikacione C# të shkruara mirë, të lexueshme, të mirëmbajtura...

Shiko më shumë  
Siguria e Aplikacioneve
Softuerike

45 orë

Blerim Rexha

Qëllimi i këtij trajnimi është të paraqesë e një pasqyrë të shkurtër mbi konceptet themelore të algoritmeve kriptografike...

Shiko më shumë  
Business Ethics

45 orë

Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke marrë për bazë etikën e biznesit

Shiko më shumë  
Programimi i Orientuar
në Objekte

45 orë

Granit Sadiku

Qëllimi i trajnimit është që studentët të aftësohen të kuptojnë konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte.

Shiko më shumë  
LITTLE BITS

12 orë

Granit Sadiku

Trajnimi në “LittleBits” është një trajnim i cili krijon një pasqyrë dhe një tërheqje për studentët të cilët janë të interesuar rreth mësimit të...

Shiko më shumë  
SQL Database