LITTLE BITS

Qëllimi i i kësaj lende është përdorimi i littleBits për të parë dhe dëgjuar goditjet, formën valë të çifteve të frekuencave të ndryshme. Përcaktimi ne interferencën e valëve dhe shpjegon dallimin në mes të ndërhyrjeve konstruktive dhe destruktive.

Trajnimi në “LittleBits” është një trajnim i cili krijon një pasqyrë dhe një tërheqje për studentët të cilët janë të interesuar rreth mësimit të qarqeve dhe elektronikës. “LittleBits” janë blloqe ndërtuese shumë të lehta për t’u përdorur dhe ndërlidhja e këtyre blloqeve mundëson ndërtimin e qarqeve komplekse në pak sekonda. Ky trajnim fillon nga elementet bazike të “LittleBits”, duke përfshirë njohjen e të gjitha blloqeve dhe funksionimit të tyre. Kuptimin e qarqeve dhe ndërlidhja e tyre me “LittleBits”.

Çka përmban trajnimi?

Gjatë trajnimit do të ligjërohet për:

 • Anatomy of a bit
 • Color-coded by function
 • Kuizi 1
 • Magnet magic
 • Order is important
 • Kuizi 2
 • Somebits are adjustable
 • LittleBits Invention Cycle
 • Kuizi 3
 • Guided Challenges
 • Open Challenges
 • Assessments
 • Kuizi 4

Çka përfitoni nga ky trajnim?

Zhvillim te kreativitietit dhe inovacionit mbi qarqet elektronike permes blloqeve orientuese të cilat shtojnë kurreshtjen tek nxënësit për të zgjuar kreativitetin dhe imagjinatën e tyre për krijime të reja nëpërmjet “LittleBits”.

Profilet e preferueshme:

Këtë trajnim rekomandohet ta ndjekin personat me njohuri për:

 • Nxënësit e shkollave të mesme 11-15 vjeç.
Rezervo

Kohëzgjatja

12 ore

Ligjërues

Granit Sadiku

Çmimi

199€