RRJETAT KOMPJUTERIKE

Ky trajnim do të njoftojë studentët me rrjetat kompjuterike. Trajnimi do të fillojë me kuptimin e koncepteve, aplikacioneve për rrjeta, dhe krijimin e idesë së një rrjeti kompjuterik, funksionimin e tij, duke vazhduar me arritjen e aftësive për krijimin e një rrjeti kompjuterik. Qëllimi është që të njoftohen studentët me konceptet themelore të rrjeteve kompjuterike, të kuptuarit e logjikës së transmetimit të paketave në medium transmetues, protokollet, modelet e rrjetave, pajisjet e rrjetave dhe simulimin e rrjetave në simulator kompjuterik, si dhe funksionimin e aplikacioneve në rrjeta kompjuterike.

Çka përmban trajnimi?

Pas përfundimit të trajnimit, studenti do të jetë në gjendje të shpjegojë :

 • Konceptet themelore të rrjetit kompjuterik;
 • Pajisjet e rrjetit;
 • Modelet OSI dhe TCP/IP;
 • Manipulojë me bazat e të dhënave dhe të përdorë Threads;
 • Ngjashmëritë dhe dallimet e modeleve:
  • Physical Layer;
  • Data Link;
  • Network;
  • Transport Layer: IP Adresimi dhe subnetimi;
  • Application Layer: witching dhe routing: ndërtimi i rrjetit kompjuterik.

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze
Rezervo

Kohëzgjatja

45 ore

Ligjërues

Blerim Rexha

Çmimi

199€