UX/UI

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe Aplikacioneve për telefona të mençur. Përmes këtij trajnimi do të mësohen të gjitha fazat e dizajnimit, implementimit dhe funksionalizimit të ndërfaqes dhe përvojës së përdoruesit (UI UX) të një Web apo App.

Përshkrimi

Përmes këtij trajnimi studentët do të fitojnë njohuri për format e punës me UX/UI. Studentët do ta njohin procesin e dizajnimit të Web-it dhe të Aplikacioneve lehtë të përdorueshme për telefona të mençur, duke i mësuar elementet dhe mënyrën të komunikojnë në gjuhen e UX UI për t’i zgjidhur problemet, duke përdorur mendimin kritik.

Studentët do të mësojnë se si të krijojnë ndërfaqe kreative për përdoruesit - UI (User Interface) dhe si t’i bëjnë sistemet më të lehta për për përdorim, më intuitive në mënyrë që përdoruesi të ketë një përvojë të mirë – UX (User Experience).

Gjatë trajnimit do të ligjërohet për:

 • The Brief
 • Wireframing Low Fidelity
 • Type, Colors & Icon Introduction
 • Prototyping a Website - Introduction
 • Prototyping a App - Introduction
 • Wireframe Feedback
 • High Fidelity UI Design
 • Colors, Text & Fonts Advanced
 • Working with Photoshop
 • Working with Illustrator
 • Asset Panel
 • Micro Interactions
 • Prototyping Advanced
 • User testing
 • Exporting
 • Final Presentation

Përfitimet

 • Definicionin e UI/UX Design
 • Procesin e Dizajnimit të UI/UX.
 • Mjetet standarde në industri dhe dorëzimet specifike të UX/UI
 • Prezantimin efektiv të UX/UI.

Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Njohje elementare e punës me kompjuter
 • Njohje elementare e gjuhës angleze
 • Mosha madhore 16+
Rezervo

Kohëzgjatja

45 ore

Çmimi

199€