Rina Krasniqi, M.Sc.

Rina Krasniqi është Menaxhere e Projekteve dhe Inxhiniere i Zhvillimit të Softuerëve në PBC. Ajo mbaroi studimet universitare, Master për "Blockchain" dhe Bachelor, në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike.
Rina Krasniqi ka përvojë dhe ka menaxhuar ndër projektet më të rëndësishme në Kosovë, siç është Health Information System (HIS), projektin e recetës elektronike (ePrescription) e shumë të tjerë. Ajo ka përfunduar me sukses certifikimin për Projektin +, Microsoft Certified Solutions Developer, Aplikacionet Ueb dhe Programimin në HTML5 me JavaScript dhe Specialist CSS3.