Granit Sadiku, Bsc.

Granit Sadiku është njëri nga ligjëruesit në akademinë tonë. Ai ka mbaruar studimet bachelor për shkenca kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, ndërsa aktualisht është në përfundim të studimeve master në UBT. Ai është zhvillues softueri në kompaninë "PBC". Në po të njëjtin profesion, ai ka punuar edhe në kompani të tjera të natyrës së njëjtë. Gjithashtu, ai ka ndjekur disa trajnime, përmes së cilave ka zhvilluar aftësitë në programim.