Bujar Krasniqi

Bujar Krasniqi është profesor i asociuar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Gjatë viteve 2007-2011 ai ka punuar si Asistent në Universitetin Teknik të Vjenës, Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike, ku ligjëruar lëndet: Komunikimet Mobile, Dizajnimin e Algoritmeve për Optimizimin e Rrjetit LTE. Gjatë kësaj kohe, ai ka punuar në disa projekte me Telekom Austri dhe Bundesministerum fur Verkehr.
Pas mbarimit të studimeve të doktoratës në Universitetin Teknik të Vjenës, ai punoi në Emerson Network Power si Inxhinier për Software Defined Network në zhvillimin e algoritmeve efikase për përmirësimin e efikasitetit të amplifikatorëve të përdorur në komunikimet me brez të gjerë. Në Universitetin e Prishtinës, ai udhëheq projektin "V2V dhe V2I for Human Society", dhe koordinon projektin e financuar nga BE "Rrjetet gjithëpërfshirëse të radiokomunikacionit për 5G dhe më gjerë".
Prof Dr. Krasniqi është autor dhe bashkautor i më shumë se 20 punimeve në revista dhe konferenca shkencore të indeksuara në IEEE, Web of Science dhe Scopus.